Confidentialitate

Site-ul nostru nu colectează și nu stochează informații despre dvs. Informațiile pe care ni le transmiteți prin intermediul formularului de contact (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, conținutul mesajelor trimise) sunt protejate, fiind exclusă transmiterea lor către o terță parte (cu excepțiile prevăzute de lege).

Începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Biroul nostru prelucrează, prin mijloace manuale și automatizate, date dvs. cu caracter personal, colectate direct de la dvs., în scopul întocmirii actelor și procedurilor notariale pe care ni le solicitați. Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt păstrate pe o perioadă determinată în conformitate cu legile în vigoare.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către noi, în calitate de operator de date cu caracter personal, și sunt comunicate numai următorilor destinatari: altor notari publici, autorități judecătorești, organe de urmărire penală, autorități publice sau instituții abilitate de lege să solicite informații.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, portabilitate a datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți adresa o cerere utilizând datele noastre de contact. De asemenea, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.