Despre noi

Biroul Individual Notarial Chiriță Florin-Corneliu este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și activității notariale.

Potrivit Legii nr. 36/1995, activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor.

Notarul public este învestit sa îndeplineasca un serviciu de interes public și are statutul unei funcții autonome iar în exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, notarul public este protejat de lege.

Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă şi, după caz, forţa executorie prevăzute de lege.

Biroul Individual Notarial Chiriță Florin-Corneliu este operator de date cu caracter personal, înregistrat sub nr. 18662/2011 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți achita contravaloarea serviciilor noastre inclusiv cu carduri de debit/credit emise sub sigla Visa sau MasterCard.

Pentru facilitarea comunicării cu noi, vă punem la dispoziție următorul număr de telefon mobil/WhatsApp: +40787272096.