Utile

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

Camera Notarilor Publici București

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Ministerul Justiției

Portalul instanțelor de judecată

Institutul Român pentru Informaţii Juridice – Romanian Legal Information Institute ROLII

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov

Registrul National de Publicitate Mobiliară

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Primaria municipiului București

Prefectura municipiului București

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Administrația Fondului Imobiliar

Romconfort S.R.L.