Servicii

Serviciile noastre vizează următoarele domenii

  • autentificarea declarațiilor și a procurilor, redactarea și autentificarea contractelor de vânzare, a contractelor de comodat și închiriere, a contractelor de întreținere și rentă viageră, intocmirea actelor de partaj, a convențiilor matrimoniale, a actelor de lichidare a regimului matrimonial etc.;
  • legalizarea copiilor de pe documente;
  • legalizarea semnăturii traducatorului;
  • consultații orale și scrise;
  • certificări de fapte;
  • darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părți;
  • soluționarea divorțurilor cu/fără copii minori;
  • dezbaterea procedurii succesorale etc.

Vă așteptăm la sediul nostru pentru a stabili, împreună, cea mai buna soluție pentru problemele dumneavoastră sau ne puteți transmite o solicitare de informații prin intermediul formularului de contact.